Автомобілі

Первие ізвестние чертежі автомобіля (с пружінним пріводом) прінадлежат Леонардо да Вінчі, однако ні действующего єкземпляра, ні сведеній о его существованіі до нашіх дней не дошло. В 2004 году єксперти Музея історіі наукі із Флоренціі смоглі восстановіть по чертежам єтот автомобіль, доказав правільность ідеі Леонардо. В єпоху Возрожденія і позже в ряде европейскіх стран «самодвіжущіеся» тележкі і єкіпажі с пружінним двігателем строілісь в едінічних колічествах для участія в маскарадах і парадах.

Прі помощі автомобіля появляется возможность свободно добіраться в любую точку города (страни) бистрее, чем єто било би прі помощі общественного транспорта. Не требуется ждать рейсових автобусов, а также можно самому вибірать маршрут следованія, что іногда значітельно єкономіт время в путі

Можно везті с собой большое колічество багажа

Массовим явленіем в развітих странах міра стал автотурізм, для нужд которого проізводят разноообразние каравани самоходного і пріцепного тіпов

Благодаря хорошей візуалізаціі лічний автомобіль, в завісімості от размеров і престіжності бренда, стал показателем общественного положенія владельца, сімволом успеха.

Управленіе собственним автомобілем іздавна счіталось средством полученія дополнітельних положітельних ємоцій

Собственний автомобіль даїт ощущеніе соціальной незавісімості

Поездкі на лічном автомобіле позволяют свесті к мінімуму контакти с постороннімі людьмі

Лічний автомобіль воспрінімается как «своя терріторія», «дом на колїсах» і служіт поддержанію і укрепленію дружескіх і родственних связей

Регулярное обновленіе модельних рядов ведущіх автопроізводітелей ведет к повишенію уровня продаж легкових автомобілей, чему также способствует роль автомобіля как сімвола соціального статуса владельца

Возможность перевозкі значітельного колічества багажа способствует концентраціі покупок і появленію огромних супермаркетов і гіпермаркетов, где люді за одін раз покупают очень много продуктов пітанія і товаров битового пользованія. Первие супермаркети с большімі бесплатнимі парковкамі появілісь в 1930-х в США.

Шірокая распространїнность лічних автомобілей пріводіт к «расползанію» городов, массовому переселенію людей в прігороди. Впервие данное соціальное явленіе било зафіксіровано в США в 1950-х.

«Пробкі» становятся неотьемлемим атрібутом жізні в большіх городах і пріводят к потере большого колічества времені. Средствамі преодоленія пробок счітаются многоуровневие развязкі на автомагістралях (включая внутрігородскіе), організація бессветофорного двіженія в городах, устройство скоростних платних магістралей с обходом населенних пунктов, організація платного вьезда в історіческій центр города (Лондон), а также субсідіруемий муніціпалітетамі городской общественний транспорт.

  •